Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - 1. Sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada
Home / 1. Sabor


1. Sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada

 

Temeljem članka 55. stavka 6. Statuta, Nacionalno vijeće na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2011. godine donijelo je ODLUKU o sazivanju 1. Sabora Stranke.

 

1. Sabor Stranke održan je u nedjelju, 1. svibnja 2011. godine u Histrionskom domu u Zagrebu.

1. Sabor

 

     
 
 
 
 

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=1._Sabor