Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Belica
Home / Organizacija / Belica


Ogranak Belica

 Predsjednik ogranka:
Vesna Braniša  098/546-227
  dekanovec@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnica:  Patricija Krčmar
 097/717-6451
     
     
 Izvršni odbor:
Mišel Ciglarić
  Vlatko Miri
  Zvonimir Paler
     
     
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Belica