Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Dekanovec
Home / Organizacija / Dekanovec


Ogranak Dekanovec

 Predsjednik ogranka:
-  0
  dekanovec@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnica:  -
 0
     
     
 Izvršni odbor:
Slavko Strahija
  Slavko Horvat
  Miroslav Baksa
     
     
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Dekanovec