Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Donja Dubrava
Home / Organizacija / Donja Dubrava


Ogranak Donja Dubrava

 Predsjednik:
Mario Mikulan
 098 / 846 198
  ddubrava@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnica:  Elizabeta Horvat  098 / 1739 580
     
     
 Izvršni odbor:
Željko Fabić
  Danijel Radaj
  Nenad Ribić
     
     
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Donja_Dubrava