Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Donji Kraljevec
Home / Organizacija / Donji Kraljevec


Ogranak Donji Kraljevec

 Predsjednica ogranka:
 Tamara Recek 099 / 8082 352
   dkraljevec@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnica:   Sandra Vlahek 099 / 4160 089
     
     
 Izvršni odbor:
 Milica Runjak
   Bruno Steyskal
   Renato Hranjec
     
     
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Donji_Kraljevec