Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije -
Home / DOKUMENTI / Financijska izvješća


Financijska izvješća kandidata do 11. svibnja 2013. godine:

Marijan Belčić, kandidat za župana Međimurske županije

PDF_2IZ-TP

PDF_2IZ-DP

PDF_2IZ-MO

WordIconFIN-IZVJ

WordIconIZ-TP 2

WordIconIZ-DP 2

WordIconIZ-MO 2

 

Miran Pintarić, kandidat za načelnika Općine Mala Subotica,

PDF_2IZ-TP (11. svibnja, 2013.)

PDF_2IZ-DP (11. svibnja, 2013.)

PDF_2IZ-MO (11. svibnja, 2013.)

PDF_2FIN-IZVJ (6. lipnja, 2013.)

PDF_2IZ-TP (6. lipnja, 2013.)

PDF_2IZ-DP (6. lipnja, 2013.)

PDF_2IZ-MO (6. lipnja, 2013.)


Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Financijska_izvje%C5%A1%C4%87a