Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Kontaktirajte nas ...
Home / Kontakt


Kontaktirajte nas ...

HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA, Podružnica Međimurske županije

Strossmeyerova 9, HR-40000 ČAKOVEC

www.medjimurska.laburisti.com • tajnik@medjimurska.laburisti.com

 Funkcija  Ime
 Kontakt
Brzi kontakt
 Predsjednik

 Rajko Bulat
 095 / 3890 762
 medjimurje@laburisti.com
Kontakt
 v.d. tajnice  Petra Kovačić  095 / 8007 455
 ppetra.kovacic@gmail.com
Kontakt
 Administrator    admin@medjimurska.laburisti.com Kontakt
 Ostali ogranci
   PREGLED OGRANAKA
Kontakt
Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Kontakt