Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Službeni logotip
Home / Galerije / Logotip


Službeni logotip

>> boje (.pdf)

>> fontovi (.zip)

>> klasični logotip (.pdf, .ai)

>> horizontalni logotip (.pdf, .ai)


Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Logotip