Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - O Hrvatskim laburistima - Stranci rada
Home / O stranci


O Hrvatskim laburistima - Stranci rada

Hrvatski laburisti - klasični banner

Zalažemo se za pravdu, socijalnu jednakost, dostojanstvo svakoga građanina, bez obzira na njegovu vjersku, nacionalnu, spolnu, političku pripadnost ili usmjerenje.

Cilj Stranke je zaštita radnika, borba za interese onih od kojih su sve stranke digle ruke ili ih se sjete jedino uoči izbora. Sve dosadašnje vlasti štitile su prije svega kapital i kapitaliste, gurajući rad i radnike u podređen, drugorazredan položaj. Radnik je nezaštićen a rad podcijenjen

>> Više o Hrvatskim laburistima - Stranci rada


Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=O_stranci