Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Prelog
Home / Organizacija / Prelog


Ogranak Prelog

 Predsjednik ogranka:
 Neven Marđetko  099 / 7378 - 299
   prelog@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnica:   Kristina Oreški Vlah  091 / 5636 531
     
     
 Izvršni odbor:
 Diana Gradečak
   Kristina Oreški-Vlah
   Filip Sokač
   Miroslav Vlašić  
   Ksenija Židov  
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Prelog