Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije - Ogranak Sveti Martin na Muri
Home / Organizacija / Sveti Martin na Muri


Ogranak Sveti Martin na Muri

 Predsjednica ogranka:
 Bosiljka Oletić
 099 / 7681 364
   svetimartin@medjimurska.laburisti.com  
 Tajnik:   Siniša Perčić
 098 / 9087 593
     
     
 Izvršni odbor:
 Milan Jaklin
   Jadranka Benko
   Danijel Sobočan
     
     
     
     

Hrvatski laburisti - Stranka rada | Podružnica Međimurske županije

http://medjimurska.laburisti.com/modules/mastop_publish/?tac=Sveti_Martin_na_Muri